Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

ΙΧΝΟ-ΣΤΟΙΧΕΙΑ


ΜΕΤΑΛΛΕΙΟ


ΡΩΓΜΕΣ


ΕΡΗΜΟΣ ΒΡΑΧΟΣ


ΠΡΟ-ΜΗΘΕΑΣ


ΚΑΤΟΠΤΡΟ (η αδελφή μου)


Λυγισμός....

...τον λόγο,διαμέτρου προς ύψος ασύμμετρα ύψωσες.....Αστοχία....καταφυγή στον ύπνο,στον πρόχειρο θάνατο,     στη σκοτεινή τρώγλη...στον αντισεισμικό τάφο......στον ανορθωμένο βράχο.      ΛΥΤΡΩΣΗ ΣΤΗ ΠΟΙΗΣΗ             Κωστας  Ζερβαντωνάκης